သတင်းများ

အများပြည်သူရှေ့ ချပြ ဆွေးနွေး၊ အကြံပြုချက်များ ရယူတဲ့ ပွဲများက ရလဒ်များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (၂) ရက်တာ အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခြင်း

အများပြည်သူရှေ့ ချပြ ဆွေးနွေး၊ အကြံပြုချက်များ ရယူတဲ့ ပွဲများက ရလဒ်များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (၂) ရက်တာ အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခြင်း

မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ဟာ မူဝါဒများနှင့် ဥပဒေများရေးဆွဲရာမှာ တာဝန်ခံယူမှုနှင့် အကျိုးသက်ဆိုင်သူများထံ ချပြဆွေးနွေးခြင်းပြုလုပ်မှု အားကောင်းလာစေဖို့အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွင်းပြုလုပ်တဲ့ သစ်တောဦးစီးဌာနရဲ့ သစ်တော နည်းဥပဒေ (မူကြမ်း)ကို အကျိုးသက်ဆိုင်သူများထံ ချပြဆွေးနွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်မှာ ကျွန်တော်တို့ ၀ိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိပါတယ်။ လက်ရှိအနေအထားအရ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာက ကြီးမှူးပြုလုပ်တဲ့ သစ်တောနည်းဥပဒေ (မူကြမ်း) ကို အကျိုးသက်ဆိုင်သူများရှေ့ ချပြဆွေးနွေးတဲ့ ပွဲစုစုပေါင်း (၁၆) ပွဲနှင့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ ပွဲပေါင်း (၆) ခုကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ အဆိုပါပွဲတွေက ထွက်လာတဲ့ အကြံပြုချက်များကို စုစည်းပြီး လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်တဲ့အဆင့် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၂၂-၂၃ ရက်နှင့် သြဂုတ်လ (၁၉) ရက်နေ့က သစ်တောနည်းဥပဒေကို အများပြည်သူရှေ့ချပြရေး နည်းပညာဆိုင်ရာ အဖွဲ့ဝင်များ၊ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် အဆိုပါပွဲအတွက် ကူညီပံ့ပိုးပေးကြတဲ့ အစိုရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများဟာ သစ်တောသုတေသနဌာန၊ ရေဆင်းတက္ကသိုလ်နှင့် ရန်ကုန်မြို့တွေမှာ တွေ့ဆုံပြီး အများပြည်သူရှေ့ ချပြ ဆွေးနွေး၊ အကြံပြုချက်များ ရယူတဲ့ ပွဲများက ရလဒ်များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲခြင်း (၂) ရက်တာ အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဆိုပါ အကြံပြုချက်များနှင့် မှတ်ချက်များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်း၊ အကြောင်းအရာတူ အုပ်စုများ ခွဲခြားခြင်းနှင့် မကြာခင် ပြုလုပ်မည့် ကျွမ်းကျင်သူများ စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲအတွက် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းတို့ကို အစည်းအဝေးမှာ ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ သစ်တောနည်းဥပဒေ (မူကြမ်း) ထပ်မံပြင်ဆင်ရေးအတွက် အဆိုပြုချက်များဟာ စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာ ပြုလုပ်ဖို့ လျာထားတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူများ စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲအပေါ်မူတည်ပြီး သဘောတူညီမှု ရယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲများအတွက် မြေယာမဏ္ဍိုင်အဖွဲ့ဟာ နည်းပညာ ကူညီပံ့ပိုးခြင်း၊ အခမ်းအနားစီစဉ်ခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းများ (Facilitation) ပြုလုပ်ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီသစ်တောနည်းဥပဒေဆိုင်ရာပွဲများ ကျင်းပရေးအတွက် သစ်တောဦးစီးဌာနရဲ့ ဦးဆောင်ပေးမှုနှင့် အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ရန်ပုံငွေနှင့် နည်းပညာပိုင်းအားဖြင့် ၀ိုင်းဝန်း ကူညီ ပံ့ပိုးပေးမှုများအားလုံးကို လေးစား၊ တန်ဖိုးထား အသိအမှတ်ပြုအပ်ပါတယ်။